Građevinske blokove za otkrivanje droge

Slike APIMO web stranice

Građevinske blokove za otkrivanje droge

APICMO za otkrivanje lekova je cloud-based, kognitivno rješenje koje analizira naučna znanja i podatke kako bi otkrio poznate i skrivene veze koje mogu povećati vjerovatnoću naučnih otkrića.

Platforma omogućava istraživačima da generišu nove hipoteze pomoću dinamičke vizuelizacije, predviđanja podržanih dokaza i obrade prirodnih jezika obučenih u domenu prirodnih nauka.

APICMO za otkrivanje lekova može ubrzati identifikaciju novih kandidata za lekove i nove ciljeve droge koristeći potencijal velikih podataka.