Azetidin je zasićeno heterociklično organsko jedinjenje koje sadrži tri atoma ugljenika i jedan atom azota. To je tečnost na sobnoj temperaturi sa jakim mirisom amonijaka i jako je osnovna u odnosu na većinu sekundarnih amina.
Azetidin i njegovi derivati ​​su relativno retki strukturni motivi u prirodnim proizvodima. Značajno, oni su ključna komponenta mužinih kiselina i penaresidina. Možda najobičniji prirodni proizvod koji sadrži azetidin je azetidin-2-karboksilna kiselina, ne-proteinogenski homolog proline.

Prikazano sve 4 rezultati