Kiralitet je geometrijska osobina nekih molekula i jona. Hiralni molekul / jon nije na površini na svojoj ogledalnoj slici. Prisustvo asimetričnog centra ugljenika je jedna od nekoliko strukturnih osobina koje indukuju hiralnost u organskim i neorganskim molekulima.
Pojedinačni enantiomeri se često označavaju kao desničari ili levoruke. Kiralitet je suštinski važan pri razgovorima o stereohemiji u organskoj i neorganskoj hemiji. Koncept je od velike praktične važnosti jer je većina biomolekula i farmaceutskih proizvoda hiralna.
Mnogi biološki aktivni molekuli su hirali, uključujući prirodne aminokiseline (građevinske blokove proteina) i šećere. U biološkim sistemima, većina ovih jedinjenja ima istu hiralnost: većina aminokiselina je levorotatorna (l), a šećeri su dekstrorotični (d). Tipični prirodni proteini sastavljeni su od l-amino kiselina i poznati su kao leve ruke proteini; srazmerno retka d-amino kiselina proizvodi prave proteine.

Prikazano sve 4 rezultati