Heterocikli su sveprisutni u prirodi, sa raznovrsnim industrijskim aplikacijama, iu svim aspektima našeg života. U prirodi se pojavljuju u više oblika i poseduju ogroman biohemijski značaj - "molekuli života". Primjene heterocikla iz hemije, biologije, medicine, poljoprivrede i industrije su legije.
Heterociklično jedinjenje ili prstenasta struktura je ciklično jedinjenje koje ima atome od najmanje dva različita elementa kao članovi njenog prstena. Heterociklična hemija je grana organske hemije koja se bavi sintezom, svojstvima i primjenama ovih heterocikla.
Primeri heterocikličnih jedinjenja uključuju sve nukleinske kiseline, većinu lekova, većinu biomase (celuloza i srodni materijali) i mnoge prirodne i sintetičke boje

pokazivanje 1-12 of 21 rezultati