hemijsko jedinjenje je hemijska supstanca sastavljena od mnogih identičnih molekula (ili molekularnih celina) sastavljenih od atoma iz više od jednog elementa koji se drže zajedno hemijskim vezama. Hemijski element vezan za identičan hemijski element nije hemijsko jedinjenje jer je uključen samo jedan element, a ne dva različita elementa.

Postoje četiri vrste jedinjenja, u zavisnosti od toga kako se sastavni atomi drže zajedno:

molekuli držani zajedno kovalentnim vezicama
jonska jedinjenja održavaju zajedno jonske veze
intermetalna jedinjenja držana zajedno metalnim vezicama
određeni kompleksi držani zajedno koordinatnim kovalentnim vezama.

pokazivanje 1-12 of 32 rezultati