Piridin je Gustina 0.978 g / cm3. Tačka paljenja 68 ° F. Pare su teže od vazduha. Toksično zahvaćenjem i inhalacijom. Gorenje proizvodi toksične azide azota.
Piridin je bistra tečnost sa mirisom koji je kisel, omaknut i riblji. Može se napraviti od sirovog katrana uglja ili od drugih hemikalija. Piridin se koristi za rastvaranje drugih supstanci. Takođe se koristi za proizvodnju mnogih različitih proizvoda, kao što su lekovi, vitamini, aroma za hranu, boje, boje, gumeni proizvodi, lepkovi, insekticidi i herbicidi. Piridin se takođe može formirati iz raspada mnogih prirodnih materijala u okruženju.

Prikazano sve 10 rezultati