Pirimidin je aromatično heterociklično organsko jedinjenje slično piridinu. Jedan od tri dijazina (šestočlani heterociklići sa dva atoma azota u prstenu) ima atome azota na pozicijama 1 i 3 u prstenu: 250 Ostali diazini su pirazin (atomi azota na pozicijama 1 i 4) i piridazina (atomi azota na pozicijama 1 i 2). U nukleinskim kiselinama tri vrste nukleobaza su derivati ​​pirimidina: citozin (C), timin (T) i uracil (U).

Prikazano sve 9 rezultati