Kinazolin je organsko jedinjenje formule C8H6N2. To je aromatični heterocikl sa bicikličnom strukturom koja se sastoji od dva spojena šestočlana aromatična prstena, benzenovog prstena i pirimidinskog prstena. To je svetlo žuta kristalna čvrsta supstanca koja je rastvorljiva u vodi. Takođe poznat kao 1,3-diazanaphthalene, kinazolin je dobio ime iz aza derivata kinolina. Iako roditeljski molekul kinazolina retko se pominje u tehničkoj literaturi, zamenjeni derivati ​​su sintetisani u medicinske svrhe, kao što su antimalarijalni i antikancerozni agensi,
Odobren afatinib, lek koji je razvio Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, lek koji proizvodi Astellas, za lečenje pacijenata sa NSCLC tumorima izazvanim mutacijama EGFR.
Lapatinib laktamiba GlaxoSmithKline tretirao je napredni stadijum ili metastatski rak dojke u kombinaciji sa Rocheovim kapecitabinom.

Prikazano sve 8 rezultati